کشاورزی نوین

New Agriculture

ذرت(تناوب-آیش)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:22  توسط امیر طغرائی  | 

ذرت(کاشت، داشت و برداشت)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:12  توسط امیر طغرائی  | 

ذرت(آزمون های بذر)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:5  توسط امیر طغرائی  | 

ذرت Zea maize(تاریخچه، گیاهشناسی، انواع و ارقام)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:3  توسط امیر طغرائی  | 

کلزا(کاشت-داشت-برداشت)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:17  توسط امیر طغرائی  | 

کلزا(بیماری ها و آفات)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:9  توسط امیر طغرائی  | 

کلزا Brassica napus (تاریخچه-گیاهشناسی-ارقام-مراحل رشد)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:40  توسط امیر طغرائی  | 

زعفران crocus spp

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:5  توسط امیر طغرائی  | 

معرفی دریاچه اوان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:10  توسط امیر طغرائی  | 

انجام پایان نامه و ترجمه متون تخصصی کشاورزی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:47  توسط امیر طغرائی  | 

مطالب قدیمی‌تر